Vad vi gör

Att överträffa kundens förväntningar ställer krav på kompetenserna inom ett företag. Förväntningar på kompetens och kvalitet ger nöjda kunder och stark marknadsandel, om de infrias, och för att veta detta måste man förstå vad kunden tycker.

dblyou marketing är ett konsultföretag som arbetar med marknadsföring där fokus ligger på att via mätningar ge våra kunder en tydlig bild av hur deras kunder upplever kvaliteten i levererade projekt samt rekommendationer till förbättringar. Genom vår gedigna erfarenhet erbjuder vi en smidig och väl utvecklat process att mäta både projekt och kompetenser (på hög nivå) med tydliga aktivitetsplaner.

 

Projektutvärderingar

Alla företag arbetar med projekt på ett eller annat sätt. Det kan vara projekt som tar ett par månader att genomföra eller så kan de löpa över lång tid, ett par år. Efter att projektet avslutats och kunden fått, förhoppningsvis, det man förväntat sig är det optimalt att samla in intryck, rektioner och förslag till förbättringar som bidrar till att leverera kvalitet som till och med kan överträffa kundens förväntningar. Under längre projekt mäter vi även under "resans gång", exempelvis införsäljnings fasen,  så ingenting glöms bort  när projektet är levererat. Generellt får vi svar på följande:
 

  1. Anledning till val av leverantör (skapar förväntningar)
  2. Kvalitet på projektets genomförande (infrias förväntningarna?)
  3. Anledning till varför annan leverantör fick projektet (förlorad order)
 

Informationen är en färskvara som när den används rätt ger stora möjligheter att förstärka konkurrenskraften och skapa starkare kundrelationer. En viktig faktor att alltid mäta är miljöprofilen utifrån kundens synvinkel.
Vi har arbetat med att utvärdera projekt i över 20 år och det har gett oss både bred och djup erfarenhet i att designa, genomföra och rapportera insamlad information, samt , det allra viktigaste, hur man kan skapa en förändring för att få så nöjda kunder som möjligt.

Kontakta oss så berättar vi mer!
+46733 360124

Kompetensmappningar

Att mäta, eller mappa, kompetensen bland medarbetare är mycket vanligt och något som de flesta företag gör mer eller mindre regelbundet. Vad däremot är mer ovanligt är att mäta den samlade kompetensen på en högre nivå, dvs inte enskilda individer. Syftet med detta är att i enlighet med affärsstrategin försäkra sig om att de nyckel kompetens områden som krävs för att behålla/förstärka positionen på marknaden långsiktigt, finns och har rätt kompetenser. På så sätt erhåller man en bra överblick över vilka områden man behöver fokusera sina kompetens förändrings insatser på  och var, exvis vilka marknader, dotterbolag eller liknande. Inte minst är det viktigt att ha kompetenser med en stark förankring i miljö förståelse och hållbar utveckling, Corporate Social Responsibility, CSR.
Vi mäter följande:

  1. Identifiera nuvarande kompetenskrav samt kapacitet på avdelningsnivå (t ex försäljning, marknad, utveckling)
  2. Uppskatta förväntat behov av kompetens och kapacitet per avdelning i linje med affärsstrategin
Analysen ger en tydlig bild var gapen finns och hur prioritera var kompetensutvecklings behovet är mest kritiskt.
 Kontakta oss så berättar vi mer!
+46733 360124