Tomas Wernant, grundare av dblyou marketing Tomas Wernant, grundare av dblyou marketing

dblyou marketing arbetar i huvudsak med två metoder för att stärka konkurrenskraften hos våra uppdragsgivare: 1. Projektutvärderingar, 2. Kompetensmappning.
Metoderna, som är utvecklade under många års praktisk erfarenhet inom ett flertal internationella bolag, är enkla och ger ett resultat om förbättringar som lätt omvandlas till uppföljningsbara aktiviteter.
Kontakta oss på +46733 360124 eller maila till: tomas@dblyou.se

dblyou marketing medverkar till nöjdare kunder

Vi hjälper våra kunder att leverera projekt med en kvalitet som överträffar kundens förväntningar.
 

dblyou marketing mappar kompetenser på hög nivå

Vi hjälper våra kunder att ta fram en övergripande bild över vilka kompetens områden som är mest kritiska för att förstärka sin position i framtiden.

En global partner

dblyou marketing arbetar internationellt

Vi har gedigen erfarenhet att utföra internationella och lokala uppdrag.