dblyou marketing - miljömarknadsföring och CSR

Tomas Wernant, dblyou marketing, blir certifierad av Sagar Sarkar, LSPR. Tomas Wernant, dblyou marketing, blir certifierad av Sagar Sarkar, LSPR.

dblyou marketing har deltagit i den certifierade utbildningen "CSR & Green Marketing" i regi av London School of Public Relations. CSR står för Corporate Social Responsibility och kursen berör bl a vikten av att hantera CSR som en del av ett företags långsiktiga strategi samt hur den integreras i verksamheten.